Sekcja Arteterapii KUL:

Arteterapia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Arteterapia jako termin naukowy została zaproponowana w 1939 przez Hilla[potrzebne źródło], jednak jako metoda leczenia jest metodą nowatorską.
Arteterapia wykorzystuje do celów leczniczych terapeutyczne... czytaj więcej

 

 

Najnowsze Wydarzenia:

 

 

 

 

 

Kim Jesteśmy?

Srteterapia - Kim jesteśmy? Sekcja Arteterapii jest młodym, bo istniejącym od 2006 roku, tworem Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL, które liczy sobie już ponad pół wieku. Powstała z inicjatywy ludzi,... czytaj więcej

Co Robimy?

Interesuje nas twórcze wspomaganie rozwoju poprzez różne gałęzie sztuki; interesujemy się m.in. oddziaływaniem psychoprofilaktycznym, edukacyjnym i terapeutycznym za pomocą sztuk plastycznych, dramy, pantomimy, gier RPG, teatru, opowieści (metafory, bajki, mitu), ...

W Galerii

Edukacja Tw??rcza 2008 - wiedza o kulturze, wrzesie??/pa??dziernik 2008

Warsztaty arteterapii dla uczni??w liceum (drama i plastyka interaktywna), wrzesie??/pa??dziernik 2008

Mi?dzynarodowa Konferencja Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju cz??owieka (14 - 15 I 2009, Dolno??l?ska Szko??a Wy??sza we Wroc??awiu)